ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΝΕΖΙΝΑ

ΑΔΑΜΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΤΚ 84800

ΜΗΛΟΣ

ΤΗΛ. 22870 21730